English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE VE BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN OKULLAŞMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
Tarih içinde insanların çeşitli devletler, toplumlar, gelenekler ve dinler içinde yaşaması, onların farklı eğitim sistemleri geliştirmelerine neden olmuştur. Bu nedenle her iki ülkenin eğitim sistemlerinin tarih süreci, eğitim sistemlerin yapısal özellikleri, okullaşma sistemleri, eğitim finansmanı, personel ve kaynak tahsisi konuları irdelenerek incelenmiştir. Türkiye ve Bulgaristan’da eğitimin kalitesinin artırılmasında eğitime ayrılan bütçelerin ve eğitim yatırımlarının önemi büyüktür. Her iki ülke gelir düzeyi ve eğitim yeterlilikleri açısından değerlendirildiğinde OECD ülkeleri ortalamasının altında kalmaktadır. Türkiye kamu harcamalarının % 3,8 ‘ini eğitime ayırırken Bulgaristan da bu durum % 9,6 düzeyindedir. Türkiye ve Bulgaristan’ın genel eğitim sistemleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar mevcuttur. Bu benzerlik ve farkların tespit edilmesi ve irdelenmesi olumlu yönlerin ön plana çıkarılmasında ve eğitim sistemlerinin özellikle okullaşma açısından geliştirilmesinde önemlidir. Dünyada sürekli artan küreselleşme eğilimi toplumları ve bu bağlamda eğitim sistemlerini de birbirine yakınlaştırmakta ve bazı açılardan daha ayrıntılı incelenmesini gerekli kılmaktadır. <

Anahtar Kelimeler
Eğitim Sistemi, Eğitim, Karşılaştırmalı İnceleme, Okullaşma, Eğitim Finansmanı

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com