English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The European Union's Black Sea Policy: In Light of Recent Developments
(The European Union's Black Sea Policy: In Light of Recent Developments )

Yazar : Yelda Demirağ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 41
Sayfa : 76-86


Özet
AB, sınırlarına uzak olan Karadeniz bölgesine yönelik yakın geçmişe kadar bölgesel bir politika geliştirmemiştir. 2007 yılında AB’ye üye olan Romanya ve Bulgaristan ile AB Karadeniz’e komşu olmuştur. Şüphesiz Birliğe yeni imkanlar kazandıracak bu genişleme aynı zamanda yeni tehdit, güvenlik kaygıları ve sorunları da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bu durum AB’yi Karadeniz’e yönelik daha sistemli bir politika üretmeye zorlamıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde bölgenin AB açısından stratejik, ekonomik ve güvenlik açılarından önemi üzerinde durulacak, ikinci bölümde bölgenin önemine ve artık bölgeye komşu olmasına istinaden geliştirilen politikalar, projeler anlatılacaktır. Son bölümde ise Birliğin Karadeniz bölgesine yönelik politikalarının ne derece yeterli olduğu özellikle son gelişmeler doğrultusunda analiz edilmeye çalışılacak ve bölgede önemli bir aktör olmak konusunda AB’nin bundan sonrası için bölge devletlerine yönelik geliştirilmesi gereken politikalar konusunda öneriler sunulacaktır.<

Anahtar Kelimeler
Avrupa Birliği, Karadeniz, Komşuluk Politikası,Enerji.

Abstract
Until recently, the European Union failed to develop a regional policy toward the Black Sea due to the region's geographic distance from its borders. The accession of Romania and Bulgaria in 2007, however, expanded the Union to the Black Sea coast. Surely enough, European enlargement entailed not only new opportunities but also new threats, security concerns and problems. As such, the situation at hand compelled the EU to formulate a more systematic policy toward the Black Sea. The initial section of this study concentrates on the region's importance for the Union from a strategic, economic and security standpoint while the following part describes new policies and projects that the Union developed by merit of its neighborhood with this important region. The final section questions how effective the EU's policies toward the Black Sea have been with reference to recent developments in the region and recommends policies to increase the Union's influence over the region.<

Keywords
European Union, Black Sea, Neighborhood Policy, energy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com