English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gürcü Dili Çalışmaları ve Gürcistan'ın Dil Politikası
(Studies on Georgian Language and Language Policies of Georgia )

Yazar : Harun Çimke    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 47
Sayfa : 101-112


Özet
Dünyadaki 14 alfabeden ve en eski dillerinden olan Gürcü dili, Gürcistan’ın resmi dili olmasının yanı sıra Gürcüler için eskiden beri devlet olmanın temel taşı olma özelliğine sahip olmuştur. Gürcülerin ortak dil ve etnik yapılarının temelinde Gürcü dili ve kültürü yatmaktadır. Jeopolitik konumu ve kültürel değişimlerinden dolayı Hint-Avrupa ve Ural-Altay dil ailesinden birçok kelime alan Gürcüce, haberleşme, eğitim, kültür ve bilim alanında çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Statüsü Gürcistan anayasası tarafından belirlenen Gürcücenin fonksiyonlarının devletsel yönü Gürcistan Devlet Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren dil komisyonu tarafından belirlenmektedir. Dünyanın birçok yerinde Gürcü dili üzerine araştırmalar yapılmakta, bunlar arasında Kartveloji merkezlerinden en önemlileri ise İtalya ve Almanya’da faaliyet göstermektedirler. Son iki yüzyıldır dillerine özen gösteren Gürcülerin bu çabalarını, Gürcüceyi diğer dillerin etkisinden kurtarma gayreti olarak yorumlamak mümkündür. Gürcistan, azınlıkların Gürcüceyi öğrenmesi adına değişik adımlar atmış ve atmaktadır. Bununla bağlantılı olarak azınlık temsilcilerine üniversitelerde bir yıl ücretsiz Gürcüce eğitim olanağı tanınmıştır. Amaç ise devlet dili olarak Gürcücenin bütün kurumlarda hâkimiyetinin pekişmesi ve Gürcistan’da yaşayan bütün toplumların etkileşiminin Gürcüce üzerinden sağlanarak uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması gösterilebilir. Gürcücenin gerçek manada devlet dili olması adına son dönemlerde gerçekleştiren politikaların kısmen de olsa başarıya ulaştığı söylense de zaman içerisinde elde edilecek bilgiler ve tecrübeler doğrultusunda daha önemli adımların atılacağı öngörülebilir.<

Anahtar Kelimeler
Gürcü dili, eğitim, fonksiyonlar, etnik, milletler.

Abstract
Georgian language, one of the oldest languages and 14 original alphabets in the world, is the official language of Georgia. Beside this, it has the feature of being a cornerstone, from past to now, to be a state. Georgian language and cultureexist in their common language and ethnical structures. Georgian language, borrowing a lot of vocabularies from Ural-Altaic and Indo-Eurepean languages because of its jeopolitical position and cultural exchanges, has been improving very rapid range in the fields of science, culture, education and modern intercommunication. The status of Georgian language has been determined as formal language of the country by Georgian Constitution. The governmental functions of Georgian language has been determined by a language committee running under Georgian Presidency. Researches have been done on Georgian langauge in the most parts of the world among which the most important Cartveology centers are located in Italy and Germany. The sensitiviy of Georgians who have shown deep sensibility for last two centuries has been commented as a strive to save Georgian language from the effects of the others. Georgia has taken concrete steps and been going taking such steps in favor of the minorities’ learning Georgian language. It can be given as example among those that the representatives of the minorities are given opportunity to study one year of free Georgian education; the authority of Georgian language as the official languge of the country is reinforced within all the institutions; the conflicts are resolved through Georgian language and by doing so the interaction among the communities in the country are provided. Even if it is said that the recent policies performed to make the Georgian language a genuine language of the state in real sense are partially successfull, it can be foreseen that much more serious steps will taken in accordance with the currents implementations and the information and experiences to be provided in the course of time.<

Keywords
Georgian language, education, ethnicity, nations, communities

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "66. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 66. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com