Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


HEMŞİN YÖRESİ BAŞ BAĞLAMASI
Kültürel değerlerin yüzlerce göstergesi vardır. Bunların en önde gelenlerinden birisi giyim-kuşamdır. Bir kültürün şekillendirdiği giyim kuşamı etkileyen olgular aynı zamanda o toplumun yaşam biçiminin, inançlarının ve coğrafyasının da yansımasıdır. Tarih boyunca milletlerin ve insan topluluklarının yaşadıkları coğrafi bölgeler, inançları, yaşam biçimleri, örf ve adetleri, ekonomik durumları farklılık gösterdiğinden, giyim-kuşam şekilleri de çeşitlilik göstermiştir. Türkiye’de de giyim-kuşamda bölgelere, yörelere, köylere ve hatta mahallelere göre değişen farklılıklar gözlenmektedir. Türk kadınının giyim kuşamındaki en önemli unsurlardan biri kullandığı başlıklar olmuştur. Kadın başlıkları çok çeşitlilik göstermekte, zamanla değişikliklere uğrasa da kültürel yapı içerisinde, gelenekselliğini de koruyarak geçmişten günümüze kadar hala varlığını sürdürmektedir. Günümüzde kadın başlıkları ve başörtüleri eski kullanım yoğunluğunu yitirse de, bazı yörelerimizde hala kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı, halen Rize ilinde kullanılan Hemşin usulü baş bağlama şeklinin, malzeme, model, teknik, renk ve yöresel özelliklerinin belgelenerek raporlaştırılması ve arşiv niteliğinde doküman oluşturulmasıdır. Halen kullanılan baş bağlama şeklinin raporlaştırılması gelecek nesiller için belge oluşturmak ve tanıtmak, geleneksel değerleri korumak açılarından önem taşımaktadır. Araştırmada belgesel tarama yöntem olarak seçilmiştir. Konuyla ilgili yazılı ve basılı kaynaklar incelenmiştir. Ayrıca alana gidilmiş konuya ilişkin görseller belirlenmiş ve Hemşin yöresi baş bağlaması incelenmiştir. Kullanılan malzemeler, malzemelerdeki süsleme özellikleri, bağlama yöntemi ortaya konmaya çalışılmıştır. <

Anahtar Kelimeler
Hemşin, Baş bağlama, Şay bağlama, Şar bağlama, Puşi bağlama.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 174
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19550

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri