Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Karaçay-Malkar Türkçesiyle Ve Arap Harfleriyle Basılmış Bir Eser “Kitabü’l-İmân Ve’l-İslâm”
Bu çalışmada, Karaçay-Malkar Türkçesiyle ve Arap harfleriyle basılmış olan “Kitabü’l-İmân ve’l-İslâm” (İman ve İslâm Kitabı) adlı eser hakkında şekil ve muhteva bakımından bilgi verilmiş, ayrıca eserin müellifi İsmail Akbay’ın hayatı ve eserleri üzerinde durulmuştur. Eserde kullanılan Arap harflerinin özelliklerine ve yazım hatalarına kısaca değinilmiştir. Eserin dikkat çeken bazı dil özellikleri tespit edilmiş ve bugünkü Karaçay-Malkar Türkçesi yazı diliyle mukayese edilmiştir. Eserde, Karaçay-Malkar Türkçesinde olmayan, Türkiye Türkçesine ait bazı kelime ve ekler ile yine Türkiye Türkçesi aracılığıyla girmiş olan bazı Arapça kelimelerin varlığı tespit edilmiş ve bunların değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda eserin Latin harflerine ve Türkiye Türkçesine aktarılması yapılmış ve eserin Arap harfleriyle basılmış hali verilmiştir. Bu çalışmanın konusu olan “Kitabü’l-İmân ve’l-İslâm” adlı eser küçük hacimli olmasına karşın bilhassa Arap harfleriyle basılmış olması, içerdiği bazı dil özellikleri ve ayrıca konuyla ilgilenen araştırmacılar için ilk elden yazılı kaynak olması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Karaçay-Malkar Türkçesi, Arap Harfleri, İsmail Akbay.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 77
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19550

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri