Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступÖzet


Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi
Türkiye, "İmparatorluk"un çöküşünden batışına, "Cumhuriyet'in doğuşundan yükselişine, Balkanlar, Kafkasya ve Kırım'dan Bulgaristan'a, 1785'ten 1989'a, "kitlesel" göçler alan bir "göçmen ülkesi" haline gelmiştir. Balkanlar'm 'Yugoslavya-Makedonya" bölgesinden Türkiye'ye son "kitlesel" göç hareketi ("Türk soyundan olan veya Türk kültürüne bağlı bulunan" ölçütüne göre) 1952 ile 1967 arasında gerçekleşmiştir. Bursa bu son göçmenlerin birçoğu için başlıca çekici merkez olmuştur. Bu araştırmada kuramsal kısmın yanısıra, tamamlayıcı uygulamalı kısım olarak, Bursa'da yerleşik 195 hane "örnek" seçilmiştir. Veriler, hane reislerine uygulanan anket ve görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin çözümlemesi, Bursa'daki göçmen kesiminin "içe kapalı" yapısını, dışagöç ettiği "ekolojik-tabii" ve "sosyal" çevrelere benzerlik gösteren Marmara Bölgesi'ndeki Bursa'ya yerleşmenin bir sonucu olarak, ilk kuşakta koruduğunu, göçten önce "Türkçe anadili" esasında başlamış olan bütünleşme sürecini devam ettirdiğini, ikinci kuşağın yükselmesiyle birlikte ise, diğer Balkan göçmenleri başta olmak üzere yerli halkla ve "coğrafi-kültürel" benzerlik ve yakınlık mesafesindeki ailelerle (biyolojik ve kültürel) bütünleşme sürecine girdiğini göstermiştir.<

Anahtar Kelimeler
Yugoslavya, Makedonya, Kosova, Göçmenler, Bursa.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 79
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19549

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri