Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступHopa'da Yerel Siyaset: Katılım, Seçimler ve Mücadele Örüntüleri
(Local Politics in Hopa: Participation, Elections and Patterns of Struggle )

Author : Ayhan Bilgin    
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 52
Page : 273-301


Özet
Bu çalışma Hopa yerelinde ki siyasal gelişmeleri tarihsel gelişimleri boyunca ele almaktadır. Yerel siyaset ve mekân ilişkisinden hareketle ilk önce kavramsal bir analiz çerçevesi oluşturulmuş ve daha sonra bu çerçeve dâhilinde yerel siyasal ilişki ve mücadeleler Erken Cumhuriyetten günümüze kadar genel hatları itibariyle analiz edilmiştir. Çalışmanın temel verilerini uzun saha çalışmaları, yerel siyasetçilerle yapılan derinlemesine mülakatlar ve istatistikî veriler oluşturmuştur. Çalışma sonuç olarak merkez-yerel etkileşimleri ve yerel toplumsal yapının kapitalist modernleşme süreçleri boyunca yerel siyasal alanda gelişen patronaj ve klientalist ilişkileri tespit etmiştir. Oldukça çoğul siyasal ilişkileri barındıran yerel siyasal ve toplumsal alanın günümüzde ulus-ötesi mekânsal değişimlerle beraber derin değişimler geçirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yerel Siyaset, Patronaj, Hopa, Merkez-Yerel Dinamikleri

Abstract
This study deals with the political developments in the Hopa region during its historical development. Firstly, a conceptual framework of analysis was created on the basis of the relationship between local politics and space, and then within this framework, local political relations and struggles were analyzed from the Early Republican period to the present day. The core data of the study consisted of long field studies, in-depth interviews with local politicians and statistical data. The study ultimately identified patronage and clientalist relationships that developed in the local political context during the capitalist modernization processes of central-local interactions and local social structure. The research came to result that the local political and social realm, which holds quite a lot of pluralistic political relations, is currently undergoing profound changes with transnational spatial changes.

Keywords
Local Politics, Hopa, Patronage, Center-local Dynamics

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 80
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19550

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri