Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступFuat Şükrü Dilbilen’in Şiirlerinde Toplumsal Hafıza
(Collective Memory in Fuat Şükrü Dilbilen’s Poems )

Author : Mehmet Soğukömeroğulları    
Type : Copyright
Printing Year : 2010
Number : 27
Page : 161-179


Özet
Terminolojide “kültür” kavramına eşdeğer görülen toplumsal hafıza, edebiyat eserlerinde çeşitli yollarla vücut bulur. “Kolektif bellek” ve “millî hafıza”nın kavramlarıyla da karşılanan toplumsal hafıza, tarih, tarihi oluşturan unsurlar ve dönemin esere etkisi bağlamında kullanılır. Tarih, toplumun hafızasını oluşturan unsur olarak toplumsal hafızaya etki ederken tarihi meydana getiren mimari eserler de dolaylı olarak toplumsal hafıza içerisinde değerlendirilir. Edebiyat eseri yazıldığı dönemden ayrı düşünülemeyeceği için eserin yazıldığı dönem de incelenen eser içerisine çeşitli yollarla nüfuz eder. İnceleme konumuz olan Fuat Şükrü Dilbilen şiirlerine, toplumsal hafıza tarih, kültürel tarih ve dönem olarak yansır. Bu çalışmayla tarihin yaprakları arasında eriyip giden edebi bir şahsiyet okuyuculara tanıtılacaktır. Diğer taraftan toplumsal hafıza unsurunun edebi eserlerde nasıl kullanıldığı Fuat Şükrü Dilbilen şiirleri örnek alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. <

Anahtar Kelimeler
Toplumsal hafıza, Fuat Şükrü Dilbilen, tarih, kültür, devir

Abstract
Seen akin to the concept of “culture” in the terminology, collective memory arises in various ways in the of literature. Used equivalent in meaning with “national memory” collektive memory is employed with respect to history, aspects that form history, and the influence of the historical period to the works. Whereas history, as an aspect that forms memory of a community, influences collective memory, Works of architecture that make up history are considered indirectly within collective memory. As a work of literature cannot be thought seperate from the period of time it is written, the period permeates with various ways into the work to be studied. To the poems of Fuat Şükrü Dilbilen, collective memory is reflected as history, cultural history, and the period. Through this study, a literary person who fades out among the pages of history will be introduced to readers. Also, how collective memory is employed in literary works will be illustrated, rendering an example of Fuat Şükrü Dilbilen’s poems.<

Keywords
Collective memory, Fuat Şükrü Dilbilen, history, culture, period

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 245
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19550

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri