Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступİstanbul'un Osmanlılar Tarafından Fethi, Türk-İslam ve Avrupa Açısından Önemi
(The Conquest of Istanbul by Ottomans, its Importance for Tukısh-Islamıc World and Europe )

Author : Ahmet Gündüz    
Type : Copyright
Printing Year : 2008
Number : 17
Page : 51-66


Özet
Bu çalışmada, Roma imparatorluğunun ikinci başkenti olan İstanbul?un adı, coğrafî konumundan bahsedilerek fetihten önce ve sonraki durumları, Türk-İslam alemi, Bizans ve Avrupa dünyası açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. İstanbul fethedildikten sonra İstanbul?da meydana gelen nüfus değişimi, imar faaliyetleri, ilmî faaliyetler, yönetim, ticarî ve ekonomik değişimler açıklandıktan sonra Fatih?in zımmîlere karşı uyguladığı politikasından da bahsedilmiştir. Sonuç kısmında fethin Türk-İslam dünyası, Bizans ve Avrupa tarihi açısından değerlendirilmesi yapılarak tarihçilerin fetih üzerine düşüncelerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İstanbul, Bizans, Fatih, Fetih.

Abstract
In this study talking about the geography location and the name of İstanbul which was the second capital city of Roman Empire, its post and proconquest situations, have been evaluated in respect to Turkısh and islamic world and Bizans and Europe world. Followed by the explanation population variation, housing activities, scientific activities, management, commercial and economic transformations which had occured during post-conquest of İstanbul, the policy Fatih and applied against the prisoners has been mentioned as well. Consequently, performing the evaluation of the conquest from the viewpoint of Turc-Islam history and Byzans- Europe, the opinions of historians over the conquest have been included.

Keywords
İstanbul, Byzans, Conqueror, Conquer.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 41
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19582

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri