Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ19. Yüzyıl Osmanlı Reformlarında Etkili Olan Sosyal, Ekonomik, Politik Ve Askerî Faktörler
(Socıal, Ekonomic, Politic and Mılıtary Factors Affectıng Ottoman Reform in XIX. Century )

Author : Ahmet Gündüz    
Type : Copyright
Printing Year : 2006
Number : 9
Page : 1-16


Özet
Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğunda yapılan reform hareketlerinin sebepleri incelenmeye çalışılmıştır. Makaleye giriş olarak XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunun genel olarak durumundan bahsedilerek siyasî, askerî, malî, eğitim ve ilmiye sınıflarındaki bozuklukları göz önüne serilmektedir. <

Anahtar Kelimeler
Osmanlı İmparatorluğu, reformlar, sosyal, ekonomik, politik, askerî unsurlar, duraklama, gerileme.

Abstract
In this study, the reasons of the reform movement in the Ottoman Empire have been investigated. As an introduction, general situation of the Ottoman Empire at XVII. and XVIII. centuries will be mentioned with the consideration of the problems in the political, military, economical, educational and scientific areas.<

Keywords
Ottoman Empire, reforms, social, economic, politic and military elements, halt, regress and collapse

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 43
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19582

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri