Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKaray Ad ve Soyadları
(Names and Surnames in the Karaites )

Author : Erdoğan Altınkaynak    
Type : Copyright
Printing Year : 2006
Number : 9
Page : 127-138


Özet
Etnik araştırmalarda adlar ve özellikle soy adlan önemli bir yer tutar. Soy adları, aile lakabları ve bunların menşei ele alınan etnos hakkında ciddi bilgiler içermektedir. Kırım Karaylanndaki adlar ve özellikle soyadlara baktığımızda bunlann: (1) Ekser çoğunluğunun Türkçe veya Türkçeleşmiş kelimelerden oluştuğunu, (2) Kıpçak Türkçesine mahsus dil ve soy özellikleri taşıdıklarını, (3) Dini nedenlerden dolayı alınan isimleri saymaz isek yabancı dillerden çok az ad alındığını, (4) Özellikle kadın adlarında daha milli kültür tutuculuğu yaşandığını, (5) Her kişinin bir ikinci (göbek adı) olduğunu görürüz.<

Anahtar Kelimeler
Karaylar, Karay İsimleri, Musevi Türkler.

Abstract
Names and especially surnames are very important in ethnic studies. Family names, nicknames of families and their origins contain significant information. Given the names and especially surnames of the Crimean Karaites, these are: (1) formed with mostly Turkish or Turcisized words, (2) bear linguistic and ethnic particularities special to the Kipchak Turkish. (3) Except the religious terms and words, there are few loanwords from foreign languages, (4) a more determinant national culture conservation is observed in female names, (5) Everybody has a secondary name.<

Keywords
Karaites, Karaite names, Jewish Turks.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 79
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19549

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri