Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступTürkiye İle Yunanistan Arasında Mübadele Meselesi ve Kırşehir'e Yerleştirilen Muhacirlerin İaşe Sorunları
(The Population Exchange Between Turkey and Greece and the Feeding Questions of the Immigrants in Kırşehir )

Author : Durdu Mehmet Burak    
Type : Copyright
Printing Year : 2007
Number : 14
Page : 29-46


Özet
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesi durmuş, XVIII. yüzyıldan itibaren de toprak kaybetmeye başlamış, XIX. yüzyılda toprak kaybının ileri boyutlara varması, kaybedilen topraklarda Türk-Müslüman kitleler üzerinde yoğun baskıların artmasına neden olmuştur. Bu baskılar sonucunda geniş insan kitleleri başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmamız da, Birinci Dünya Savaşının getirdikleri, Yunalıların İzmir'i işgali ve Müslüman halka yapakları eziyetleri, rehinelerin iadesi, savaş tutsaklarının mübadelesi, Lozan Barış görüşmeleri, Kırşehir'de tutulan Yunan kadın esirlerin Müslüman kadınlarla değiştirilmesi, Kırşehir'de ikamet eden Cebeli Lübnanlı Akılzade ve arkadaşlarının iaşe sorunları ile ilgili gelişmeleri arşiv belgelerinin ışığı altında seçkin eserlerden, makalelerden, çalışmalardan araştırdık ve elde edilen belgeleri ve bilgileri ekte sunduk.<

Anahtar Kelimeler
Nüfus Mübadelesi, Savaş Esiri, Muhacir, Lozan Barış Anlaşması

Abstract
As it known the rise of Ottoman Empire has been declined in XVII th century. And it began to loss of its territory at the early stage in XVIII th century. There had been an intensive pressure and torture on the Turks and Moslems on the lost territory of Ottoman in XIX th century. The Turks and Moslems have been forced to evacuate their motherlands and migrate to other districts by huge groups. In this study the outcome of the First world War, the Greece occupation of Izmir and the torture and pressure on the Moslem inhabitants of Izmir, the exchange of the prisoners of war, Lausanne Peace Treaty, the exchange of hostile Turkish and Greek women settled in Kırşehir, and the feeding problems of Lebanese Akilzade and his friends residing in Kırşehir have been examined in detail in the light of archive documents, respected articles and a number of selective books and studies.<

Keywords
Population Exchange, Prisoner of War, Immigrant, Lausanne Peace Treaty

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 86
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19549

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri