Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступAnadolu ve Rumeli Ağzında (-i verir) Yapısı
(The Structure (-i verir) in Anatolian and Balkan Turkish Dialects )

Author : Sultan Tulu    
Type : Copyright
Printing Year : 2008
Number : 19
Page : 129-136


Özet
Ağız araştırmalarında şimdiki zaman eki sınıflandırma bakımından önemli bir kriter olup bu konuda yapılan çalışmalar, genellikle şimdiki zamanın ?yoru biçiminden türeyen morfonolojik şekiller üzerinedir. Bu makalede yanlış verilerden hareketle, yanlış bilgilendirmeğe neden olan ver- yardımcı fiili üzerinde yapılan değerlendirmelerin yanlışlığına dikkati çekmek, dolayısıyla Anadolu ve Rumeli (Balkan) ağılarında geçen ?i ver(i) şeklinin aslında bir şimdiki zaman eki olmadığına bir izah getirmek istiyoruz Bu eki ilkin, Meninski ve Gadjanov'un verilerinden hareketle, M. Adamovic, (?Türkçede Fiilin Çekimlenmesi Tarihi") adlı eserinde şimdiki zaman kapsamında ele aldı. Daha sonra, bu eki Emin Kalay, Edirne ili Ağızları adlı çalışmasında şimdiki zaman eki olarak değerlendirmiş, diğer araştırmacılar da sonradan bu görüşe katılmışlardır.<

Anahtar Kelimeler
ver- yardımcı fiili, birleşik fiil, Anadolu ve Rumeli (Balkan) ağızları

Abstract
The suffix for present tense is an important criteriea in dialect studies in terms of classification, and concerning works are usually on morphological forms derived from the ?yoru form of present tense. This essay warns for wrong consequences, which are being got from wrong evaluations of the auxiliary verb ver-, and thus, claims that the -i ver(i) form in Anatolian and Balkan dialects is indeed not a present tense usage. Firstly M. Adamovic dealt with this suffix in his work ?Konjugations-geschichte der türkischen Sprache?, by using data of Meninski and Gadjanov, but in terms of present tense. Later Emin Kalay in his work ?Edirne İli Ağızları? called it as a present tense suffix, and other researchers agreed with him.<

Keywords
auxiliary verb ver-, compound verb, Anatolian and Balkan Turkish dialects.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 100
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19574

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri