Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступXIX. YÜZYILDA ORTAYA ÇIKAN MISIR MESELESİ VE KADI KIRAN OLAYI (1833)
(XIX. CENTURY KADI KIRAN PROBLEM AND INCIDENT RESULTING IN EGYPT (1833) )

Author : Ahmet Gündüz    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Bu makale iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda Mısır valisi Mehmet Ali Paşa, çıkarmış olduğu isyan, Osmanlı Devleti’nin, Avrupalı devletlerin ve Rusya’nın isyana müdahale etmelerinden bahsedilmektedir. İkinci kısımda ise Mısır Meselesi esnasında İç Anadolu’da ortaya çıkan Kadı Kıran Olayı hakkında bilgi verilmektedir. <

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Mısır, Mehmet Ali Paşa İsyanı, Kadı Kıran Olayı.

Abstract
This article consists of two parts. The first part, the governor of Egypt Mehmet Ali Pasha, issued by the revolt, the Ottoman Empire, European states and Russia to intervene rebellion mentioned. In the second part of the Egyptian Question in Central Anatolia during the given information about the incident the Kadı Kıran.<

Keywords
Ottoman Empire, Egypt, Mehmet Ali Pasha Rebellion, Kadı Kıran event.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 58
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19582

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri