Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступKIRIM HANLIĞI TARİHİ KAYNAKLARI
(HISTORICAL SOURCES OF THE CRIMEA KHANATE )

Author : Fırat Yaşa    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Bir devlet ya da toplumun siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini birincil kaynaklar üzerinden yeniden inşa etmek kadar, mevcut literatüre vakıf olmak da önemlidir. İki kaynak türü arasındaki denge kurulduğu takdirde araştırılan konu farklı açılardan sorgulanabilmekte ve daha kapsamlı bir hale gelmektedir. Bu çalışmada, Kırım Hanlığı’na ait hem birincil kaynaklar hem de Türkiye’de yapılmış çalışmalar bir araya getirilmek istenmiştir. Bu çerçevede Hanlığın Osmanlı Devleti hakimiyetine girişinden 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar olan süreç üzerinde çalışılmış eserler ele alınmıştır. Amaç, Kırım Hanlığı tarihi çalışmak isteyen araştırmacılara küçük de olsa bir katkıda bulunmaktır.<

Anahtar Kelimeler
Kırım Hanlığı, Kaynak, Kitap, Makale, Tez

Abstract
It is not only important to have knowledge of the available literature but also archival sources to reconstruct a state or society’s political, social, economic and cultural history. If the balance is established between the two types of sources, the researched subject can be questioned from different perspectives and can become more comprehensive. In this study, both the archival sources of the Crimean Khanate and studies conducted in Turkey has been tried to be gathered up. In this context, it has been dealt with that specific period from the Khanate under the sovereignty of the Ottoman Empire until to the Treaty of Küçük Kaynarca 1774. The aim of this study is to supply a small contribution to researchers who wish to work Crimean Khanate.<

Keywords
Crimea Khanate, Source, Book, Article, Thesis.

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 42
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19582

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri