Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступMeyhanelerle Mukaddes Mekânlar Arasında Mesafe Tayini: Sultan II. Abdülhamid Devri İstanbul’undan Örnekler
(Leaving Distance between Pubs and Sacred Places: Examples from İstanbul during Sultan Abdulhamid II Reigns )

Author : Uğur Akbulut    
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 49
Page : 211-224


Özet
Sümerlerden beri bilinen ve tüketilen içki, bazı dinler tarafından kabul görüp hoş karşılanmış olmakla birlikte İslam dini tarafından yasaklanmıştı. Bu yasak çerçevesinde Osmanlı Devleti, Müslümanların içki içmesine, satmasına ve meyhane açmasına müsaade etmemişti. Ancak Osmanlı toplumu sadece Müslümanlardan oluşmuyordu. Bu nedenle gayrimüslimlere içki içmek ve meyhane açmak hususlarında bazı özel şartlar dâhilinde izin verilmişti. Buna göre gayrimüslim mahallerinde ve Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen mekânlara uzak yerlerde meyhane açmak mümkündü. Cami, medrese, mezarlık ve türbe gibi yerlere yakın meyhane açılmasına izin verilmiyordu. Bunun için belirli bir mesafe (100 arşın) tayin edilmiş ve bu mesafe çerçevesinde taleplere ruhsat verilmiş veya reddedilmiştir. Buna rağmen yeteri kadar araştırma yapılmadığı için bazı kutsal mekânlara yakın yerlerde de meyhanelerin açıldığı görülmüştür. Bu türden meyhanelere verilen ruhsatlar sonradan iptal edildiğinde itirazlara neden olmuş ve birtakım sorunlar yaşanmıştı. Bu makalede çeşitli örneklerle, meyhane açmak için en önemli şart olan mesafe meselesi üzerinde durulmuş ve bunun neden olduğu sorunlara değinilmiştir.<

Anahtar Kelimeler
Meyhane, İçki, Cami, Mukaddes Mekân, Kahvehane

Abstract
Alcohol, known since the Sumerians, was well accepted and welcomed by some religions but forbidden by Islam. Due to this prohibition Ottoman Empire did not allow Muslims to either consume or sell alcohol nor open a pub. But Ottoman society did not consist only Muslims. Therefore non-Muslims within certain conditions were allowed to consume alcohol or open a pub. Accordingly, it was possible to open a pub in non-Muslim neighborhood and away from places considered sacred by Muslims. It was forbidden to open a pub near Mosque, madrasah, cemetery, and shrines. A certain distance (100 Turkish yards) have been appointed for this and license applications was accepted or denied based on this distance frame. Nevertheless, due to lack of close examination some pubs were observed in near sacred places. Such licenses were cancelled later but these practices led to objections and there had been some problems. This article focuses on the distance issue which was the most important requirement to open a pub and addressed the resulting problems with several examples. <

Keywords
Pub, Alcohol, Mosque, Sacred Place, Coffeehouse

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 77
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19549

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri