Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ29 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2011

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Necati İyikan  
Soykırım İddiası Konusunda Türk Dış Politikası İçin Bir Öneri Ss, 1-22
A Suggestion for Turkish Foreign Policy towards Genocide Allegations

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beşir Mustafayev  
Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992 Hocalı Soykırımı Üzerine Ss, 23-41
Armenian Terror Government Works of: 26 February 1992 on the Genocide Khojali

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Valentin Nuskov  
ИЗ ИСТОРИИ АПСИЛО-ВИЗАНТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ВОСТОЧНО-ПРИЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ (V– VIII ВВ.) Ss, 43-57
From the History of Byzantino-Apsilian Relations in the Eastern Black Sea Basin (V-VIII. Centuries)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nadire Emel Akhan Durmuş YILMAZ, Nadire Emel (Süntar) AKHAN  
İlk Dönem Halkevlerinin Eğitim Faaliyetleri “Konya Halkevi Örneği” Ss, 59-95
The Educational Activities of the First-Period Folk-Houses "The Example of Konya Folk-House"

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özcan Yeniçeri Zeliha Seçkin  
Bilgideki Hızlı Değişimin Yönetici/Liderin Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Ss, 97-118
An Application in Banking Industry on the Impacts of Fast Knowledge Change over the Manager’s/Leader’s Decision-Making Process

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel Kılıç  
Takılarda Kullanılan Organik ve Mİneral Taşların İnsan Üzerine Etkileri Ss, 119-132
The Effects of Organic and Mineral Stones Used in Jewellery over Human Body

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazım Elmas  
Mustafa Kutlu’nun “Bu Böyledir” Adlı Hikaye Kitabında Bilinç Akışı ve İç Monolog Tekniği Ss, 133-145
The technique of influx of consciousness and internal mono-logue in the story book “Bu Böyledir” (This is so) of Mustafa Kutlu

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır Güneş  
Borçalılı Valeh Hacılar’ın Şiirlerinde Yinelemeler Ss, 147-156
The Repetitions in Poems of Valeh Hacılar

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan Hirik  
Book Presentation and Evaluation: Osman Mert: "Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Tariat, Şine Us", Ankara: Belen Yayıncılık, 2009. Ss, 157-163
Osman Mert: "Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Tariat, Şine Us", Ankara: Belen Yayıncılık, 2009.

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 101
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19503

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri