Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ33 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2012

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Osman Karatay Emre Aygün  
Alplar ve Elfler: Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu Ss, 1-12
Alps and Elves: Heroism in the Turkic and Scandinavian Worlds

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Temizkan Erhan Aktaş  
Türk Devlet geleneğinde İktidarın meşrulaştırılmasında İktidarın Rolü Ss, 13-22
Use of The Dream of Power Legitimation of The Turkish State Tradition

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ekrem Kalan  
Nümismatik Materyallere Göre İslamlaşma Sürecinde Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar (1227-1357) Ss, 23-34
The Names and the Titles Used by the Golden Horde Khans During the Islamization Period According to the Numismatic Materials (1227-1357)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan Acar  
XVI. Yüzyıl Türk-Tatar Tarihinin Mühim Bir Kaynağı: Kazanskaya İstoriya Ss, 35-42
An Importent Source of 16th Century Turko-Tatar History: Kazanskaya İstoriya

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rafet Metin -  
1699-1718 Yıllarında Bolu'da Yatırım Araçları Ss, 43-58
Investment Tools in Bolu Throughout Years of 1699-1718

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Bay  
Modernleşme Arefesinde Osmanlı Taşra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri ve Taşrada Medrese Hayatı Ss, 59-95
Provincial Medreses on the Eve of Ottoman Modernization: Kastamonu Medreses and Medrese Life in Provinces

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilşen İnce Erdoğan  
Amerikalı Protestan Misyonerlerinin Raporlarında İzmir İstasyonu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri (1820-1900) Ss, 97-108
Activities and Establishment of Smyrna Station in the Reports of American Protestant Missionaries(1820-1900)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilgehan Atsız Gökdağ  
Bir Yemin Olarak Evlilik Törenleri Ve Evlenmeyle İlgili Pratikleri İfade Ederken Kullanılan Kelimelere Dair: Beşik Kertmek, Söz Kesmek, Nikâh Kıymak Ss, 109-116
On Marriage Rituals as a Swear and Words Used to Express practices Concerning Marriage: Cradle of Rank, Betrothal, Solemnizing

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şahin  
Türk Destanlarındaki Aile Algısı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 117-138
An Evaluation on the Family Perception in the Turkish Epics

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gültekin Akengin  
Sanat Dalları Arasında Etkileşim ve Dil Ss, 139-146
Language and Interaction Between Artistic Branches

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Akif Özer  
Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi Ve İç Güvenlik Hizmetleri Ss, 147-180
Perception Management as a modern management technique and Interior Security Services

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep Dinçer  
Book Presentation and Evaluation: Cemal Kurnaz: Gazeller Arasında Ss, 181-186
Cemal Kurnaz: Gazeller Arasında

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan Acar  
Book Presentation and Evaluation: Solomon Volkov: Büyülü Koro Ss, 186-189
Solomon Volkov: Büyülü Koro

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 82
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19502

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri