Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ36 . SayıEditor


Assistant Editor


Ankara  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Berna Türkdoğan Uysal  
Bulgaria and European Union Ss, 1-22
Bulgaristan ve Avrupa Birliği

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Oral  
Ukrayna Kurtuluş Komitesi ve Osmanlı Türkiyesi Ss, 23-30
Ukraine Liberation Committee and Ottoman Turkey

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Sait Dilek  
Paris Barış Konferansı'nda Yunan Talepleri ve Büyük Güçlerin Tutumu Ss, 31-42
The Greek Demands in the Paris Peace Conference and Attitudes of the Great Powers

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Arslan Gülten Arslan  
Geçmişten Günümüze Artvin Milletvekilleri: 1946’dan Günümüze Artvin Milletvekillerinin Sosyolojik Analizi Ss, 43-70
Sociological Profiles of Artvin MP’s

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan Acar  
Rusya’dan Hindistan’a Bir Sergüzeşt: Afanasiy Nikitin ve Seyahatnamesi Ss, 71-82
An Adventure from Russia to India: Afanasiy Nikitin and his Journey

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Karataş  
19. Yüzyılda Anadolu’da Çerkes Göçmenlerinin İskânları Sonrasında Karşılaştıkları Sorunlar Uzunyayla Örneği Ss, 83-117
In the 19th Century in Anatolia following the Example of the Problems Faced of Uzunyayla Settlement Circassian Migrants

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demiryürek  
Tarih-i Osmani Encümeni ve Mehmet Fuat Köprülü Ss, 119-128
The Ottoman Historical Counsel and M. Fuat Köprülü

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zehra Aslan  
Trabzon'da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960) Ss, 129-148
Native Front in Trabzon (12 October 1958-27 May 1960)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Hikayet-i Ashabi'l-Kehif'ten Eski Anadolu Türkçesi Söz Varlığına Katkılar Ss, 149-162
Contributions to Old Anatolian Turkish From Hikâyet-i Ashâbi’l-Kehif

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler  
Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları Ss, 163-188
The Functions of the Turkic Languages in the Caucasus

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Pınar Özdemir  
Hazar Türkçesi ve Hazar Türkçesi Leksikolojisi Tespiti Denemesi Ss, 189-206
An Essay on Khazars and the Identification of Lexical Science of the Dialect of Khazar

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selma Gülsevin  
Karay Türkçesinin Kendisine Has Özellikleri ve Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri Ss, 207-222
The Distinctive Characteristics of Karaim and Its Place among Turkic Dialects

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfikar Bayraktar  
Balkanlar’da Bir Arada Yaşama Kültürü Bağlamında Kimlik Çatışmasından Kültürel Entegrasyona Türk Dili ve Kültürünün Önemi Ss, 223-234
The Importance of Turkish Language and Culture over Identity Conflict and Cultural Integration in the Context of Co-existence in the Balkans

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Postmodern Sanatta Eklektik Nesneler Ss, 235-255
Eclectic Objects in Postmodern Art

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk Sönmez Hakan KOÇ Taner ÇİFÇİ  
ÖSS, YGS VE LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi Ss, 257-275
Analysis of Geography Questions Asked in OSS, LYS and YGS Exams in Terms of Cognitive Domain Level According to Bloom’s Taxonomy

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alphan Akgül  
Fuad Köprülü'nün Tevfik Fikret Eleştirileri Ss, 277-286
Fuad Köprülü's Criticism on Tevfik Fikret

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gürer Gülsevin  
Book Presentation and Evaluation: Bilgehan Atsız Gökdağ, Halaç Türkçesi Metinleri, Qarşu Baluqqa Selam, Vizyon Yayınevi, Ankara 2012, XVIII+224 s. Ss, 287-290
Bilgehan Atsız Gökdağ, Halaç Türkçesi Metinleri, Qarşu Baluqqa Selam, Vizyon Yayınevi, Ankara 2012, XVIII+224 s.

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahadır Bumin Özarslan  
Book Presentation and Evaluation: Nejdet Karaköse, Afrika Grupları Komutanı-Kafkas İslâm Ordusu Komutanı-Sütlüce Fabrikasının Sahibi Nuri Paşa (Killigil), (Enver Paşa’nın Kardeşi), Ötüken Neşriyat, İstanbul 2012 Ss, 291-296
Nejdet Karaköse, Afrika Grupları Komutanı-Kafkas İslâm Ordusu Komutanı-Sütlüce Fabrikasının Sahibi Nuri Paşa (Killigil), (Enver Paşa’nın Kardeşi), Ötüken Neşriyat, İstanbul 2012

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan Acar  
Book Presentation and Evaluation: Korkunç İvan Ss, 297-300
Ivan the Terrible

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 246
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19412

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri