Türkçe

English
Главная  |  Правовые   |  Новости  |  Контакты

Черноморский научно-исследовательский центр

Быстрый доступ39 . SayıEditor
Osman Karatay- M. Seyfettin Erol

Assistant Editor


ANKARA  2013

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
AB’nin Güvenlik Politikası ve Karadeniz Bölgesi ile İlişkileri Ss, 1-14
European Union’s Security Policy and Relations With the Black Sea Region

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nihat Yılmaz - K. Caner Doğan  
Avrupa Birliği (AB) Talepleri Doğrultusunda Çek ve Romanya Cumhuriyetleri’nin Demokratikleşme Reformları Ss, 15-29
Czech Republic and Romania's Democratization Reforms in Line With the European Union's Demands

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elvira Turanly  
Barışı Koruma Sürecinde İnsanî Müdahalenin Rolü (Güney Kafkasya Bölgesinde İnsanî Müdahale İhtiyacı) Ss, 31-38
The role of Humanitarian Intervention in the Peacekeeping Process (The Necessity of Humanitarian Intervention in the South Caucasus Region)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yıldız Deveci Bozkuş  
Son Dönem İç ve Dış Politik Gelişmeleri Işığında Türk-Ermeni İlişkileri Ss, 39-52
Turko-Armenian Relations in Terms of the Recent Political Developments

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beşir Mustafayev  
Sovyetler Döneminde Rusya’nın Dağlık Karabağ Politikası Ss, 53-68
Russia’s Nagorno Karabakh Policy in Former Soviet Union

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasip Saygılı  
1903 Makedonya’sında Reformlara Tepkiler: Manastır Rus Konsolosu Aleksandır Rostkovski’nin Katli Ss, 69-94
The Reactions to the Reforms in Macedonia of 1903: the Murder of Bitola Russian Consul Alexandr Rostkovski

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan Acar  
Kırım Hanı Devlet Giray’ın 1571 Rusya Seferi ve Moskova Yangını Ss, 95-110
Russian Expedition of the Crimean Khan Devlet Giray in 1571 and the Fire of Moscow

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fahriye Emgili  
Kıbrıs’tan Türkiye’ye Yapılan Göçlerin Kıbrıs Türk Basınına Yansımaları (1923-1938) Ss, 111-136
Reflections of the Migrations from Cyprus to Turkey in the Cyprus Turkish Press (1923-1938)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Arslan - Abdullah Takım  
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bartın’ın Ekonomik Yapısı Ss, 137-166
Economic Structure Of Bartın During The First Years Of The Republic

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semih Aktekin - Özlem Kuduban  
2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’na Yönelik Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği Ss, 167-186
Teachers’ Opinions on the 2005 Turkish Literature Curriculum: the Case of Trabzon

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Akartürk Karahan  
Codex Cumanicus'ta Alt Anlamlılık (Hyponymy) Ss, 187-203
Hyponymy in Codex Cumanicus

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Talip Doğan  
Güney Azerbaycan Atasözlerinde Su Üzerine Ss, 205-225
Water in South Azerbaijan Proverbs

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seçkin Sarpkaya  
Book Presentation and Evaluation: Batı Türklüğü ve Halk İnanmalarının Mitolojik Kök Hücreleri -1. Ss, 227-230
Mythological Roots of the Western Turks and Folk Beliefs

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Balcı  
Book Presentation and Evaluation: Doğu Avrupa Türk Tarihi Ss, 231-232
Turkish History of Eastern Europe

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Расширенный поиск


Объявления

счетчик

Пользователей онлайн : 106
Всего сообщений сегодня : 1
Всего : 19504

Adress :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri