English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Avrasya Birliği: ‘Gerçek’ Bir Entegrasyon Mu, Rusya’nın Yeni Hegemonya Kurma Arayışlarının Bir Aracı Mı?
(Eurasian Union: Is It a 'Genuine' Integration or is a Mediator of Russia's New Hegemony? )

Yazar : İsmail Aydıngün    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 55
Sayfa : 101-113


Özet
Bu çalışmada, Rusya’nın 2008’deki Gürcistan Savaşı’ndan bu yana âdeta yeni-kolonyalist bir retorik çerçevesinde uyguladığı yayılmacı siyaset veya yeni hegemonya kurma arayışlarının yol açtığı siyasi krizlerin Avrasya Birliği’ne yansımaları irdelenerek, Kırım’da olduğu gibi, Transdinyester’de ya da başka bir yerde Rus azınlıklar bahane edilerek yapılacak referandumlarla siyasi sınırların değiş(tiril)mesinin, hedeflenen siyasi ve ekonomik entegrasyonla hangi boyutlarda çelişeceği tartışılacak. Ayrıca, Ukrayna ve Kırım’daki siyasi kriz çerçevesinde, Rusya’nın, hem Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne hem de Avrasya Birliği’ne mesafeli duran, hatta katılmak istemeyen eski SSCB cumhuriyetlerine karşı aldığı konum ve takındığı tutum, ünlü Alman hukukçusu ve siyaset kuramcısı Carl Schmitt’in ‘dost-düşman ayrımı’ bağlamında değerlendirilecek. Türkiye’nin Avrasya Birliği’ne dâhil olup olmayacağı, dâhil olmasının ya da olmamasının söz konusu entegrasyon sürecindeki siyasi yansımaları da çalışmada ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yeni-kolonyalist retorik, entegrasyon, hegemonya, dost-düşman ayrımı

Abstract
This study will discuss the extent of conflict between the intended political and economic integration and altered political borders, in Transnistria or somewhere else, through future referendums which will be realized using the Russian minority as an excuse - like in Crimea, by explicating the implications of the political crises caused by the expansionist policies or the search for establishing new hegemonies of the Russian Federation within a new-colonialist rhetoric following the 2008 Georgian War, for the Eurasian Union. Additionally, within the political crises in Ukraine and Crimea, the detached attitude of the Russian Federation both against the EU and the USA and the stance it takes and its attitude against the former republics of the Soviet Union, which do not want to participate to Eurasian Union, will be evaluated using Carl Schmitt’s ‘friend-enemy’ distinction. One other topic which will be discussed is whether Turkey can be included in the Eurasian Union and the political implications of its inclusion or uninclusion during the aforementioned integration process.

Keywords
Neo-colonialist rhetoric, integration, hegemony, friend-enemy distinction

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "65. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 65. sayı yayınlandı


    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir


Adres :Hacı Hasan Mah., Kahraman İbad Hüseyinli Sok. No: 2 Gölbaşı – ANKARA
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com