English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Osman Karatay - Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı


Ankara  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPelin Sönmez  
The EU’s Black Sea Initiatives and Their Effects on Migration Control and Security Cooperation Ss, 1-16
AB'nin Karadeniz Girişimleri ve Bunların Göç Kontrolü ve Güvenlik İşbirliği'ne Etkileri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Gürseler  
Kosova Ekseninde Yunanistan’ın Batı Balkanlar Politikasında Self-Determinasyonun Yeri Ss, 17-32
The Place of Self-Determination in Greece’s Western Balkan Policies in Terms of the Kosovo Axis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuri Korkmaz  
Bulgaristan’ın Karadeniz Politikası ve Avrupa Birliği’nin Etkileri Ss, 33-46
Bulgaria's Black Sea Policy and the Impact of European Union

Özet | Abstract | Tam Metin |

Göktürk Tüysüzoğlu  
Ukrayna, Başarısız Bir Devlet mi? Ss, 47-78
Ukraine: A Failed State?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Giray Saynur Derman  
Rus Dış Politikasında Reformların Etkisi ve Sonuçları Ss, 79-89
Impacts and Results of Reforms in the Russian Foreign Policy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Altinay Moldadosova Эльмира ЗУЛПЫХАРОВА  
Советско-Турецкие взаимоотношения в контексте международных конференций Ss, 91-102
Turco-Soviet Relations in Terms of International Conferences

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Akkuş Yiğit  
İktidar ve İzdivaç: Memlûk-Altın Orda-İlhanlı Üçgeninde Siyasi Evlilikler Ss, 103-120
Power and Marriage: Political Marriage in the Triangle of Mamlukids, Golden Horde and Ilkhanids

Özet | Abstract | Tam Metin |

Marina Kasumova Mayagül ERGENEKON - Nigar ÇOBANOĞLU  
Moskova’nın Türkçe Kökenli Yer Adları Ss, 121-130
Moscow Toponyms of Turkic Origin

Özet | Abstract | Tam Metin |

soner esmer Güven ŞENGÖNÜL  
Karadeniz’de Konteyner Taşımacılığı: Türkiye'deki Limanlara Yönelik Bir Değerlendirme Ss, 131-140
Container Transportation at the Black Sea: An Evaluation of the Ports in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Çağlar  
Sustainable Container Terminal Operations: Challenges and Enhancements Ss, 141-156
Sürdürülebilir Konteyner Terminal İşlemleri: Sıkıntılar ve Gelişmeler

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Nemlioğlu Koca  
19. Yüzyılda Trabzon Limanı: Seferler, Tüccarlar, Mallar Ss, 157-187
The Trabzon Port in the 19th Century: Campaings, Merchants, Goods

Özet | Abstract | Tam Metin |

Demirhan Fahri Erdem  
Cumhuriyet Türkiyesi’nin “Farklı” İşadamı Nuri Demirağ’ın Havacılık Sanayii Ve Karadeniz’den Akdeniz'e Bütünsel Kalkınma Projeleri Ss, 189-209
Aviation Industrial and Integrated Development Projects Covering the Black Sea and Mediterranean of Nuri Demirağ, An "Extraordınary" Businessman of Republican Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Akbulut  
Meyhanelerle Mukaddes Mekânlar Arasında Mesafe Tayini: Sultan II. Abdülhamid Devri İstanbul’undan Örnekler Ss, 211-224
Leaving Distance between Pubs and Sacred Places: Examples from İstanbul during Sultan Abdulhamid II Reigns

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal Ünal  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bartın Limanı İnşaat Sonu Raporu Ss, 225-227
Construction Final Report of Port of Bartın

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Üreten  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eskiçağ Rehberi Ss, 228-231
Eskiçağ Rehberi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol Kantarcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar Ss, 232-237
Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Hoşdere Cad. 179/6 Çankaya/ANKARA
Telefon :0536 760 55 42 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com