English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Osman Karatay - Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı


Ankara  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPelin Sönmez  
The EU’s Black Sea Initiatives and Their Effects on Migration Control and Security Cooperation Ss, 1-16
AB'nin Karadeniz Girişimleri ve Bunların Göç Kontrolü ve Güvenlik İşbirliği'ne Etkileri

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Gürseler  
Kosova Ekseninde Yunanistan’ın Batı Balkanlar Politikasında Self-Determinasyonun Yeri Ss, 17-32
The Place of Self-Determination in Greece’s Western Balkan Policies in Terms of the Kosovo Axis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuri Korkmaz  
Bulgaristan’ın Karadeniz Politikası ve Avrupa Birliği’nin Etkileri Ss, 33-46
Bulgaria's Black Sea Policy and the Impact of European Union

Özet | Abstract | Tam Metin |

Göktürk Tüysüzoğlu  
Ukrayna, Başarısız Bir Devlet mi? Ss, 47-78
Ukraine: A Failed State?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Giray Saynur Derman  
Rus Dış Politikasında Reformların Etkisi ve Sonuçları Ss, 79-89
Impacts and Results of Reforms in the Russian Foreign Policy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Altinay Moldadosova Эльмира ЗУЛПЫХАРОВА  
Советско-Турецкие взаимоотношения в контексте международных конференций Ss, 91-102
Turco-Soviet Relations in Terms of International Conferences

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Akkuş Yiğit  
İktidar ve İzdivaç: Memlûk-Altın Orda-İlhanlı Üçgeninde Siyasi Evlilikler Ss, 103-120
Power and Marriage: Political Marriage in the Triangle of Mamlukids, Golden Horde and Ilkhanids

Özet | Abstract | Tam Metin |

Marina Kasumova Mayagül ERGENEKON - Nigar ÇOBANOĞLU  
Moskova’nın Türkçe Kökenli Yer Adları Ss, 121-130
Moscow Toponyms of Turkic Origin

Özet | Abstract | Tam Metin |

soner esmer Güven ŞENGÖNÜL  
Karadeniz’de Konteyner Taşımacılığı: Türkiye'deki Limanlara Yönelik Bir Değerlendirme Ss, 131-140
Container Transportation at the Black Sea: An Evaluation of the Ports in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Çağlar  
Sustainable Container Terminal Operations: Challenges and Enhancements Ss, 141-156
Sürdürülebilir Konteyner Terminal İşlemleri: Sıkıntılar ve Gelişmeler

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Nemlioğlu Koca  
19. Yüzyılda Trabzon Limanı: Seferler, Tüccarlar, Mallar Ss, 157-187
The Trabzon Port in the 19th Century: Campaings, Merchants, Goods

Özet | Abstract | Tam Metin |

Demirhan Fahri Erdem  
Cumhuriyet Türkiyesi’nin “Farklı” İşadamı Nuri Demirağ’ın Havacılık Sanayii Ve Karadeniz’den Akdeniz'e Bütünsel Kalkınma Projeleri Ss, 189-209
Aviation Industrial and Integrated Development Projects Covering the Black Sea and Mediterranean of Nuri Demirağ, An "Extraordınary" Businessman of Republican Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Akbulut  
Meyhanelerle Mukaddes Mekânlar Arasında Mesafe Tayini: Sultan II. Abdülhamid Devri İstanbul’undan Örnekler Ss, 211-224
Leaving Distance between Pubs and Sacred Places: Examples from İstanbul during Sultan Abdulhamid II Reigns

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yenal Ünal  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bartın Limanı İnşaat Sonu Raporu Ss, 225-227
Construction Final Report of Port of Bartın

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Üreten  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eskiçağ Rehberi Ss, 228-231
Eskiçağ Rehberi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol Kantarcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar Ss, 232-237
Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni Ufuklar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Yayın İlkeleri Değişmiştir

    Karadeniz Araştırmaları Dergisi "47. Sayı" yayınlandı
    rhoads pharmacy coupons f6finserve.com drug rx coupons
    free prescription cards discount viagra online coupon discount prescription coupons


Adres :Hoşdere Cad. 179/6 Çankaya/ANKARA
Telefon :0536 760 55 42 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com